בעלך מהמר כבד? (גירושין)

ש.פ. מכובדתי, את מבקשת להתגרש מבעלך בגלל שהוא מהמר כבד, ומרוב הפסדיו אתם מתקרבים לקו העוני, אחרי שהייתם בני המעמד הבינוני. ובעלך המהמר נמאס עלייך, עד שאת מתקשה איתו באישות. ואת שואלת האם הימורים כבדים הינם עילה לגירושין. הרמב"ם (הלכות אישות) מאפשר כאן תביעת גירושין בטענה "בעלי מאוס עליי‭."‬ אבל רוב הפוסקים חולקים על הרמב"ם. וראי בעניין זה גם את שו"ת הריטב"א, הוא רבנו יום טוב אלאשבילי (ספרד, נפטר ב-1293). מדוע הם חולקים? כי לדעתם הטענה "מאוס עליי‭,"‬ כשלעצמה, אין לה מידה וגבול ברורים, והיא מזמינה גחמות (קפריזות) גדולות מדי, ואף מעודדת ערמומיות מצד אישה שנתנה עיניה בגבר אחר. אבל בכל זאת יש לך קייס טוב. ראשית, פני לבית המשפט להציל חלק משארית הרכוש המשותף שלכם, על ידי שינוי ברישום הבעלות. ושנית, בקשי גט בבית הדין הרבני, בטענה שבעלך מאוס עלייך, שבעלך גוזל את חלקך ברכוש המשותף, ושבעלך מסיט את ילדייך מדרך הישר. וכן שבעלך מבייש אותך ברבים, ושעצם ההימורים מביישים אותך כרעיה וכאדם. "ביוש" הינה טענה הלכתית בפני עצמה. והלוואי יהיה חלקך בנושעים כהרף עין.

עוד באותו עניין: