בעילת זנות? היום?(שפה)

ל"ר הנכבדה, את שואלת מה פירוש הכלל: "אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות", ואני מניח שאגב כך את מנסה לברר האם את נשואה על פי ההלכה, גם ללא טקס קידושים. ובכן כך: בשכבר הימים אם משה הרווק שכב עם מלכה הרווקה, הכלל והחזקה ההלכתיים היו שמשה ביקש לקדש בכך את מלכה, כי יש קידושים על ידי ביאה, ולא סתם לשכב (זנות) איתה. כך היה פעם, אבל ההלכה מרעננת את מבטה בכללים ובחזקות – והנה, מספרו של הרב יוסף שלום אלישיב, "קובץ תשובות" (חלק ב'), שראה אור לאחרונה, עולה שהכלל "בעילת זנות" אינו חל בדור בו בעילת זנות היא נורמה. כלומר, לא חל בדורנו. ו"בעילת זנות" אינו חל על מי שכלל אינו יודע שיש קידושים על ידי ביאה. כלומר, ההלכה מפעילה כללים וחזקות על יסוד נורמה, ידע, מודעות, כוונה. ובמקום שאלה אינם, לא נמהר להפעילם. גברתי, את כנראה רווקה.

עוד באותו עניין: