בעד זכות השתיקה (השיטה)

יש מגמה לצמצם את "זכות השתיקה" (משפט פלילי), גם בגלל גלעד שרון. נכון להתנגד למגמה זו. כי היא מכווצת את זכויות האזרח, ומגבירה את כוח המדינה (המשטרה). חלילה להגביר את כוח המדינה. היא עריץ. אין לאזרח סיכוי מול המדינה. רק לאילי הון יש סיכוי. חובה אוטומטית להגן על כל זכות קיימת של האזרח מול המדינה. ובכלל זה על "זכות השתיקה". מוטב לנו שעבריינים ישתמשו בזכות זו, מאשר להגביר את כוח המדינה. ומדוע ההלכה גורסת, שגם מי שרק העיד בהליך פלילי יברך "הגומל"? כי מי שעלה בגלגלים הפליליים של המדינה, אפילו כעד, אפילו לשעה, ולא נלכד בהם, כמוהו כניצול, ויברך "הגומל".

עוד באותו עניין: