"בסתר רעם"/ חובה

"בסתר רעם" מאת אסתר פרבשטיין (הוצאת "מוסד הרב קוק") עונה לצורך נפשי ואמוני חריף: הצורך לדעת עוד ועוד עובדות ונתונים על ההגות והמנהיגות התורניות בימי השואה. על הרבנות, האדמו"רות והדיינות בימי השואה. על הדין הרבני בעצם השואה תוך השואה: הסתר פנים אלוקי? שכר ועונש? נעלה מבינת אדם? על ההלכה בעניין הנחת תפילין בלילה במחנה ריכוז, מזה, ועל תופעת הצלת ראשי חסידויות (בעלז, סאטמר) את עצמם, מזה. על התנצרות מרומה, מזה, ועל קידוש השם, מזה. על רב'יים שקיימו עולם יהודי בגטו עצמו, ונטבחו עם קהילתם, על "דיני קדימה בהצלה". "בסתר רעם" בכללותו הוא מסמך סנגורי מפורט ונמרץ לרבנות, לעולם התורה. וגם כך הוא ספר חובה בשל רוב העובדות, המסמכים, התאריכים והאישים שבו. וחסידי בעלז ימצאו באסתר פרבשטיין פרקליטה גדולה, בכל הקשור לפרשת חילוץ הרב'ה מבעלז ב-44' . פרשה שלא כבתה בעולם היהודי. פרשה המאפללת את יחסי "הצדיק" ו"הקהילה". הרב'ה נחלץ מגיא ההריגה, ושלושה חודשים לאחר מכן אלפים מחסידיו נשרפו חיים (אושוויץ). החוקר מנדל פייקאז' ("חסידות פולין") מציג את הרב'ה מבעלז כמודל למנהיגים שנטשו את ספינתם, תוך שהם מרגיעים את חסידיהם בהרגעות שווא – ואסתר פרבשטיין בונה הקשר אישי, פוליטי ונסיבתי לפרשת הצלתו של הרב'ה מבעלז, והקשר זה מסיר ממנו אגואיזם, הפקרה, אחיזת עיניים. ו"פרשת קסטנר" (הונגריה) מאליה מתהדהדת מפרשת בעלז.

עוד באותו עניין: