בנימין נתניהו

בשבוע שעבר בנימין נתניהו נתן לקבצנית 50 שקל צדקה – ולא מיותר להזכיר עקרונות הלכתיים בעניין צדקה ברחוב. 1. יש לדייק בגובה הצדקה. 50 שקל הוא סכום יוצא דופן, עד שחלילה מקופלת בו יוהרה כלפי הקבצן: "מהם 50 שקל בעיניי, ואילו בשבילך הם עולם ומלואו". 2. צדקה יוצאת דופן מוטב לתת בחשאי, בשביל חלילה לא לכפות על הזולת שאף הוא ירים צדקה כזאת, בעוד אין ביכולתו, ואז הוא מתבייש. 3. אם במקום יותר מקבצן אחד, נאמר חמישה, ואין בדעתו לתת לכל אחד 50 שקל, מוטב שייתן לכל אחד עשרה שקלים. ועל צדקה ראה גם את "אוצר פסקי צדקה" של הרב מיכאל פרץ.

עוד באותו עניין: