בית ספר חרדי לצילום (בעלות)

השבוע נוסד בית ספר לצילום במגזר החרדי, ויש לברך עליו גם כמוסד שיכשיר בעלי מלאכה וירבה פרנסה. ורק אזכיר עיקרון הלכתי שעומקו הפילוסופי עצום: אין לצלם בן אדם ללא רשותו, כי דיוקנו הינו שלו, כלומר אחד מנכסיו הפרטיים, ובצילום ללא רשות יש משום גזל.

עוד באותו עניין: