בית כנסת

מ"ג מכובדי, יכול אדם שיהיו לו שני בתי כנסת: אחד בשכונת מגוריו ואחד ליד מקום עבודתו. זה בעיקר לשבת ולמועדים, וזה ליומיום. ויתחייב לשני בתי הכנסת באותה נאמנות ויתרום לשניהם בעין יפה, ובכל אופן כיכולתו. ובשניהם יהיה לו מושב קבוע. אבל כגבאי ישמש רק באחד מהם: מחשש יוהרה, מחשש ניגוד אינטרסים, ושלא ימנע בכך את תפקיד הגבאות מחברו. ולעולם יראה בשני בתי הכנסת, גם אם אחד של רצענים ואחד של דיינים, את "משכנה של כנסת ישראל הגדולה והנעלמה… על פני הדורות כולם והתקופות כולן" – ראה הרב סולובייצ'יק: "בית הכנסת – מוסר ורעיון". אין בית הכנסת של הדיינים נישא משל הרצענים, ושערי שמים פתוחים לשניהם כאחד.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: