בית כנסת: קדושה ופרנסה

הנה תשובה מקובצת לקוראים ששאלותיהם מתכנסות ל"מהותו של בית הכנסת". אחד שואל על כך דרך סכסוך עם הגבאים בעניין הבעלות על המושב בבית הכנסת, ואחד דרך סכסוך בעניין ועד בית הכנסת. ואין בכוחי לענות על כך ב"שישי" כי דרושים עמודים רבים. ורק נציין ש"בית הכנסת" הוא גם נכס פיזי, שיש לנהל אותו כארגון, כעסק. ובאותה שעה, לעולם, "בית הכנסת" הוא משכנה של כנסת ישראל וביתה ההיסטורי. וכל אספקטים האלה עולים במפורש מהפסקים של הרב חיים פאלג'י, החתם סופר, הרב עובדיה יוסף, הרב בן ציון עוזיאל, הרב משה פיינשטיין, הרב יחיאל מיכל עפשטיין, בין השאר. פסקים שמטרתם הסדרת החיים בבית הכנסת גם כמערכת כלכלית: רבנות בשכר, דמי חבר, תרומות, ירושת זכויות, קופת גמ"ח, חוזים משתמעים. קדושה מעורבת בחיים כפשוטם. העולם לא נעצר על פתח בית הכנסת.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: