אתה גורשת מגן עדן (עיקרים)

ג"ש מכובדי, כבר שנתיים אתה תובע תשובה על יסודות הדת, כאילו אני מתחמק ממך – ואפרט כאן מעט מיסודות המחשבה הדתית היהודית: אתה עצמך גורשת מגן עדן; אתה עצמך יצאת ממצרים; אתה, בתוך תוכך, גולה תמיד; כל בני האדם נבראו בצלם; האדם הוא מידת הדברים; הספק משוקע באמונה, ללא הפרד; הפרדוקסלי אכן פרדוקסלי; "עבודה זרה" לובשת ופושטת צורות, אבל האדם יודע שהיא–היא; רוב בני האדם "מחוסרי שפה"; גם הרטורי קונקרטי ומחייב; מצווה לזכור; אתה חלק מהמון; הזולת הוא אתה; רוב בני האדם נולדו להיות 'בינוניים'; המדע הינו רק אמצעי (כלי); הרחמים כלולים בדין; הרוע הוא מנהגו של עולם.

עוד באותו עניין: