אשתו

מכובדיי, על שאלה כשאלתכם כבר השיב הרב קוק (1935-1865, ירושלים) לקהילה קטנה באחת הגולות המערביות: "האם אחד שאשתו מחללת שבת בפרהסיה, ראוי להיות מנהיג בבית הכנסת? זהו דבר שאי אפשר ומוקצה מן הדעת מפני חילול השם… חילול השבת של אשתו נקרא גם על שמו". ובשאלה זו שהופנתה לרב קוק (ספר "אורח משפט") היתה שאלת משנה: מה לעשות מול החשש, שאם אותו אדם אכן יחדל להנהיג, אזי בית הכנסת ייסגר, והמתפללים יפלו בית הרפורמים, ומהם ל"טמיעה בין הגויים" וכו'? הרב קוק: "אם אכן כך הוא, רואי להעלים עין מזה (מאשתו), והשם ירחם על עמו, אבל הציבור חייב להשתדל בכל עוז להשיג מנהיג שאין בו דופי".

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: