אל תגעו בגבאי (בית כנסת)

ג"פ מכובדי, לא אדע מדוע מתרבות שאלות בעניין גבאים, כאילו הגבאות כבוד גדול או קרן שפע גדולה, והנה רבים מבקשים לסלק גבאים מכהונתם. ואפשר שהעוני והמיתון גורמים לכך, ובפרט אם הגבאי מדושן מדי. ודעת חכמים אינה נוחה מהדחת גבאי שלא פשע כלל, והרב חיים אור זרוע (וינה, המאה ה–13), בספר השו"ת שלו, אף מקבל תביעת גבאי שבנו ימלא את מקומו: "אם בנו הגון הוא קודם לכל אדם". אבל אם היה סיכום על קדנציה קצובה, מותר להחליף גבאי. ואגלה לך, מכובדי, שהקב"ה ניסה אותי בגבאות, והיא מתישה ומעט כפויית תודה. ובכן, אתם הרפו מהגבאים, ואני כבר אטמין במגירה שאלות על גבאים.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

עוד באותו עניין: