אלמן

עוד בעניין אבלות (לוויה, מצבה, קדיש, שבעה, ירושה וכו'). זה שנים שהאישה מאריכה ימים מהגבר והאלמנות מתרבות ומתרבות, וכבר אנחנו רואים אלמנות נקבצות על האלמן הטרי עוד בימי אבלו על אשתו ואלמנות שאינן ממש מקורבות לאלמן כבר מופיעות בלוויה עצמה, וכל כולן דרוך לכבוד האלמן החי ולא לכבוד האישה המנוחה הנקברת. ולפי ההלכה, אלה מעשה בולמוס ואובדן מידות מגונים.

עוד באותו עניין: