אישות

ב"ר מכובדי, לפי ההלכה עליך לקיים יחסי אישות גם אם אשתך אינה יכולה ללדת עוד. יחסי האישות הן זכות של האישה (עונתה). והזכות אינה מותנית בהולדה (פרו ורבו). ראה גם ספר "משנה ברורה". כלומר, ההלכה אינה מתירה לך ליזום דרך המין מיאוס וניכור בינך לאשתך עד לגירושים (הרצויים כנראה לך).

עוד באותו עניין: