אין אפוטרופוס לתורה (האגודה)

מה, לפי המשא ומתן הקואליציוני, אגודת ישראל מתנשאת על דגל התורה?! לינצמן "חשוב" מרביץ?! – הנה תזכורת (1913) מענקי הדת וההלכה בישראל, תזכורת מתוך מכתב של הרב חיים הלוי סולובייצ'יק לרב חיים עוזר גרודז'נסקי, בעניין אגודת ישראל: "יבורר אופיה של 'האגודה' הגדולה שהיא איננה אפוטרופוס על התורה". איש אינו אפוטרופוס על האופן שבו התורה נלמדת ומתפרשת, ועם כל הכבוד, גם לא אגודת ישראל. ותפקיד אגודת ישראל, לפי הרב סולוביצ'יק? להרבות תורה, ולא להשתלט עליה. ראה "חידושי הגר"ח; מסכת בבא קמא, כולל אגרות ומכתבים", שראה אור בימים אלה בהוצאת אורייתא-אדרת.

עוד באותו עניין: