אודות האתר

לפניכם כל הקטעים העוסקים בהלכות, בשו"תים ובמקורות היהודיים שפרסם אדם ברוך במדורו שישי בעיתון מעריב בין השנים 2008-2002. את המדור החל אדם ברוך לפרסם ב-1997, וההלכות שהופיעו בו עד למחצית 2002 יצאו לאור בטרילוגיית ספריו סדר יוםבתום לבחיינו, שהיו לרבי מכר בקרב דתיים וחילוניים כאחד, ונעשו לנכסי תרבות כלל ישראליים.

מתוך הסתמכות על המקורות מחיל אדם ברוך מאות פרשנויות ויישומי הלכה על החיים המודרניים: תאווה, כבוד, כסף, כוח, תועלת, יצר הרע, זהות, אהבה, אמונה, תפילה, ריאליזם, חסד, אני, זולת, קהילה, משפט, מנהג, תרבות, משפחה, אליטיזם, שפה, משיחיות, לשון הרע, היררכיה, שפיות, חזרה בתשובה, אבלות, כוונה, נורמה, סולידריות, בורסה, רחוב.

"תוך ניסיון לענות על שאלות בענייני חיים שוטפים ובענייני מחשבות ודעות, ותוך הפניית השואלים לרב, לסמכות הלכתית, וציון חוזר של העובדה כי איני מתיימר לפסוק וכו', וכל הנאמר על ידי הינו רק בגדר דעה בין דעות, או הפניה למקור, או גם זה וגם זה – התבהרה ראשיתם של תקנונים. התבהרות תודעתית והתבהרות משפטית…ונתתי לרוב הדברים שכאן פנים ישראליות עכשוויות, בשביל להועיל לרבים"

(אדם ברוך, חיינו)