אגב ישראל סגל ז"ל (אנחנו)

להלן תשובה מקובצת לקוראים שנסערו מעט מההתנגדות בשבוע שעבר לעמדת החוג החרדי שביטל את השבעה, האבל, על מות ישראל סגל כי יצא בשאלה וכו'. נסערו מעצם ההתנגדות וראו בה יוהרה והתרסה נגד דעת התורה, או נסערו מעצם היומרה להציג את שיטת ההלכה, כלומר את הפן המשפטי המובהק שלה. ובשביל להימנע מתסיסת סרק וממדנים, הנה "הדברים כפי שהם", ובתוך כך הערה על מה שבין השפה להלכה. ובכן: ביטול "השבעה" כמוהו כסילוק הנפטר מישראל, וכבר ביקשו לסלק מישראל, או לפחות מהטקס הדתי-משפטי היהודי, את "מחלל שבת בפרהסיא". בשכבר הימים "מחלל שבת בפרהסיא" היה ביטוי, מושג ועבירה מוחלטים. חילול שבת היה כעבודה זרה (ראו הרמב"ם, "הלכות שבת"). כי מחלל השבת מרד בבורא. עד כדי כך שהביטוי (השפה) "מחלל שבת וכו'" כמעט גירש בכוחות עצמו את האדם הזה מהקיבוץ היהודי, ובוודאי צמצם את שיתופו בחיים הדתיים. הוא לא נחשב למניין, לא הועלה לתורה, ואם היה שוחט נפסלה שחיטתו. נמנעו מלזמן אותו לעדות. "מחלל שבתות בפרהסיא הרי הוא כגוי לכל דבר" (הרמב"ם, "הלכות גירושין"). והנה, היום כעת חיה, בישראל של ש"ס ושל אגודת ישראל, הביטוי (השפה) "מחלל שבת בפרהסיא" אמנם לכאורה שומר על חומו, על קמאיותו, על השלילה שבו – אך מחללי שבת מעידים בבתי דין רבניים, עולים לתורה, יושבים עליהם שבעה וכו'. הם משתתפים בטקס הדתי. הם אינם מגורשים מכנסת ישראל. מדוע? כי ההלכה נפעלת גם על פי מבחן הנורמה, ועל פי מבחני הכוונה והתודעה. פעם, בשכבר הימים, ההלכה ייחסה למחלל השבת "תודעה של חילול", כי שמירת שבת היתה הנורמה, ולכן ביקשו להוקיע אותו וכו'. אבל כיום?! החיים המודרניים, הקפיטליזם, הצריכה, התחבורה, הפנאי, הדימויים הנחפצים, החוויה הרוחנית, המנטליות, ההגירות הגדולות, הטכנולוגיה – כל אלה סילקו מחילול השבת את ממד המרידה בבורא, את ממד הפרת הברית ואת ממד אי הסולידריות עם אחיהם היהודים, ועשו אותו לנורמה קיימת מאליה. לעתים קרובות במאה ה-20, בהגירות הגדולות לארצות-הברית, לדוגמה, חילול השבת היה יותר בעל אופי טכני, פרנסתי, אילוצי, ופחות בעל אופי אנטי-אמוני וכו'. ובכן: מחלל השבת של היום אינו מחלל השבת משכבר הימים. ראה הרב עובדיה יוסף: "כל הטעם שמחלל שבת בפרהסיא הריהו כמומר… מפני שעושה מעשהו בחוצפה… וזהו בזמן שכל העדה קדושים. אבל בזמן הזה, בעוונותינו הרבים, אשר פשתה המספחת והופקר איסור חילול שבת בפומבי" – מתוך ספרו "יביע אומר". מה, היום "כל העדה קדושים" עד שנבטל את השבעה על ישראל סגל?! נגרש אותו מכנסת ישראל בגלל שיצא בשאלה מהנוסח הדתי-חרדי?! נגרש מהיהדות את האלפים שפרשו מהעולם החרדי?!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

עוד באותו עניין: