אבלות

המיתון קשה ועולה השאלה: איך ינהג שותפו העסקי של אדם אבל? יסגור את העסק המשותף למשך כל השבעה? מדוע שהשותף יפסיד? – והנה הרמב"ם (הלכות אבל): "שני שותפים שהיו בחנות אחת, ואירע אבל לאחד מהם – נועלים את החנות כל השבעה". ומדוע שהשותף יסכים להפסיד כסף, הרי אין זה מתו? כי עצם השותפות מוכפפת להלכה, ומתוך זה לדיני האבלות. כלומר? כל שותף הסכים במפורש או במשתמע לכבד את שותפו: לסגור את העסק למשך השבעה. ואם זה כרוך בנזק עצום? השותף יכול לקבל פטור מרב או מדיין, אבל רק לשלושת הימים האחרונים. ומנהג ישראל: היה העסק פתוח שלושה ימים – חלקו של האבל בהכנסות יינתן לצדקה.

עוד באותו עניין: